การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ Bill Payment

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Student ID :
ใส่เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01234 แล้วกดปุ่ม Login
***ระดับชั้น อ.3, ป.6, ม.3, K.3, G.6, G.9 
ปีการศึกษา 2566 ไม่ต้องเข้าระบบ***