การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ Bill Payment

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Student ID :
ใส่เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 01234 แล้วกดปุ่ม Login

***ระดับชั้นของปีการศึกษา 2565 (ปีปัจจุบัน) ต่อไปนี้ไม่ต้องเข้าระบบ***

ปฐมวัยปีที่ 3

Kindergarten 3

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 6

Grade 6

Grade 9

Grade 12